top of page

FAQ

Higit pang mga detalye

Ano ang pinakamababang edad para magboluntaryo?

Ilagay ang iyong sagot dito. Maging maalalahanin, sumulat nang malinaw at maigsi, at isaalang-alang ang pagdaragdag ng nakasulat pati na rin ang mga visual na halimbawa. Suriin kung ano ang iyong isinulat upang matiyak na kung ito ang unang pagkakataon na binisita mo ang site, mauunawaan mo ang sagot.

Maaari ba akong mag-organisa ng kaganapan sa pangangalap ng pondo sa aking tahanan?

Ilagay ang iyong sagot dito. Maging maalalahanin, sumulat nang malinaw at maigsi, at isaalang-alang ang pagdaragdag ng nakasulat pati na rin ang mga visual na halimbawa. Suriin kung ano ang iyong isinulat upang matiyak na kung ito ang unang pagkakataon na binisita mo ang site, mauunawaan mo ang sagot.

Transparent ba ang iyong organisasyon?

Ilagay ang iyong sagot dito. Maging maalalahanin, sumulat nang malinaw at maigsi, at isaalang-alang ang pagdaragdag ng nakasulat pati na rin ang mga visual na halimbawa. Suriin kung ano ang iyong isinulat upang matiyak na kung ito ang unang pagkakataon na binisita mo ang site, mauunawaan mo ang sagot.

bottom of page